Pracovní skupina financování

Hlavním tématem květnového setkání Pracovní skupiny pro financování byla revize projektů implementace MAP. Pro některé z nich totiž nebylo i přes veškerou snahu možné nalézt alternativní řešení. Vzhledem k situaci, která ve školách panovala poslední rok, tak PS reaguje na podněty z území a připravuje logické rámce nových aktivit navržených do...

Setkání Pracovní skupiny pro financování se v listopadu 2020 konalo online. Hlavním řešeným tématem bylo, zda existují náhradní řešení pro realizaci dílčích projektů implementace MAP a s tím spojené změny finančního plánu.

Po nucené odmlce způsobené nařízením vlády v souvislosti s bojem proti neznámému nepříteli, se ve čtvrtek 4. června 2020 opět shledali členové Pracovní skupiny pro financování tzv. "tváří v tvář". Na programu setkání bylo vedle vyhodnocení nákladovosti implementačních projektů za školní rok 2019/2020 především zvážení možností, jak aktivity...

V úterý 25. února 2020 se uskutečnilo společné setkání zástupců pracovních skupin pro financování se zástupci školských komisí a samospráv nad tématem způsobů odměňování vedoucích pracovníků ve školství. Impulzem ke společnému setkání sousedících měst nad tímto tématem byla samotná poptávka školských komisí a zástupců zřizovatelů v územích.

Pracovní skupina pro financování se na svém 3. zasedání věnovala investičním záměrům škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Po vyhodnocení podkladů pak členové PS připravili doporučení pro jednání Řídícího výboru MAP ohledně potřebnosti, využitelnosti a udržitelnosti plánovaných investičních záměrů v území.

Dne 19. června 2018 byli na pravidelném setkání starostů v rámci MAS starostové regionu informováni o přípravách na ustanovení PS a zároveň byli dotázáni, zda by měli zájem stát se jejími členy. Jednoznačnou odpovědí ze strany zřizovatelů bylo, že v říjnu 2018 se budou konat komunální volby a vzhledem ke skutečnosti, že neví, zda budou ve funkcích...