Pracovní skupina financování

Pracovní skupina pro financování se na svém 3. zasedání věnovala investičním záměrům škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Po vyhodnocení podkladů pak členové PS připravili doporučení pro jednání Řídícího výboru MAP ohledně potřebnosti, využitelnosti a udržitelnosti plánovaných investičních záměrů v území.

Dne 19. června 2018 byli na pravidelném setkání starostů v rámci MAS starostové regionu informováni o přípravách na ustanovení PS a zároveň byli dotázáni, zda by měli zájem stát se jejími členy. Jednoznačnou odpovědí ze strany zřizovatelů bylo, že v říjnu 2018 se budou konat komunální volby a vzhledem ke skutečnosti, že neví, zda budou ve funkcích...