Pracovní skupina financování

V červnu se konalo poslední setkání Pracovní skupiny pro financování v rámci realizace projektu MAP III. Na setkání byla nastíněna vize pokračování v realizaci MAP IV, která je po krátké odmlce plánována od ledna 2024. Manažer MAS Lípa pro venkov dále informoval členy skupiny o právě otevřené 1. výzvě IROP - Vzdělávání, do které podaly žádost dvě...

V průběhu let se do "zásobníku projektů" (tzv. seznamu investičních priorit škol) stále jen přidávalo a stal se tak možná trochu nepřehledný a možná i neaktuální. Jak se ukázalo, tak od řady projektů školy v průběhu let upustily, nebo je realizovaly s pomocí jiných zdrojů. Pracovní skupina pro financování proto vyzvala školy v území k aktualizaci...

Pracovní skupiny pro financování nadále pracuje na sběru investičních plánů škol v území. Na tomto setkání předala Ing. Mocová z MAS Lípa pro venkov informace o podpořených mateřských a základních školách v území v rámci výzvy Program rozvoje venkova, která byla vyhodnocena v srpnu tohoto roku.

Hlavním tématem květnového setkání Pracovní skupiny pro financování byla revize projektů implementace MAP. Pro některé z nich totiž nebylo i přes veškerou snahu možné nalézt alternativní řešení. Vzhledem k situaci, která ve školách panovala poslední rok, tak PS reaguje na podněty z území a připravuje logické rámce nových aktivit navržených do...