Červnové setkání PS pro financování přináší nové nápady

25.06.2021

Na posledním setkání Pracovní skupiny pro financování bylo mimo jiné řešeno také to, že do budoucna vyzkoušíme formát sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi ekonomickými úseky škol.