AKTUALITY

Úvodní setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti nebylo jen "seznamovacím kolečkem", ale přineslo nad očekávání celou řadu velmi zajímavých podnětů k další diskuzi mezi školami v území. Jen namátkou: malotřídkám chybí zpětná vazba o připravenosti jejich absolventů při přechodu do úplných škol, přechod dětí z MŠ do ZŠ by si také mnohdy zasloužil...

V úterý 21. května 2024 se konalo ustavující zasedání Řídícího výboru MAP IV, na kterém byla aktualizována členská základna. Vedle obměny zástupců některých institucí byli přijati i dva noví členové. Nový Řídící výbor následně odsouhlasil základní dokumentaci-Statut, Jednací řád, Komunikační plán a Organizační strukturu MAP. Členové RT dále...

Jedním z projektů implementace MAP IV je i pilotáž nastavení systému podpory nadaných dětí ve školách. V rámci realizace MAP by se tento systém měl aplikovat na pěti základních školách čáslavského regionu, které byly této myšlence otevřené. Tuto aktivitu realizuje MAP ve spolupráci s projektem SYNAPSE.

Archiv_2017-2023


Krátce před začátkem letních prázdnin se uskutečnila závěrečná setkání pracovních skupin v rámci realizace MAP III. Konkrétně pracovních skupin pro rovné příležitosti ve vzdělávání a pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání byla jakousi rekapitulací, ohlédnutím a zhodnocením dosavadní činnosti, ale také cennou inspirací, na jaká témata by stálo za...

Celé setkání bylo vlastně pracovní dílnou. Účastníci se seznámili s tzv. experimentálními strategiemi řešení úloh ze školské matematiky, které mohou být obecně nasazeny v případě, že žáci z nějakých důvodů nejsou schopni postupovat naučeným způsobem nebo vůbec nevědí, jak úlohu začít řešit.

Cílem setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti bylo tentokrát seznámit pedagogy s netradičními aktivitami, které najdou využití nejen v hodinách matematiky, ale mohou podporovat rozvoj logického myšlení průřezově ve všech předmětech.

Děti si začínají užívat samostatné čtení knih až okolo 12 roku věku, jak vyplývá z výzkumů. Proto je důležité předčítat. Během předčítání se také dětský mozek rozvíjí daleko více než při samotném čtení.Co je ale v navazujícím období klíčové jsou vhodné knihy, které děti zaujmou. Proto je důležité držet krok a vědět, jaké nové kvalitní knihy...

Návštěva MŠ, ZŠ, PŠ a SPC v Kolíně byla pro všechny zúčastněné určitě velkou inspirací. Cílem setkání bylo původně vyjasnit si působnost PPP a SPC, to se snad i velmi hladce a v krátkém čase povedlo. Za MAP ale musíme zmínit i to, co se událo tzv. navíc. Překrásná exkurze do života školy, kde kromě školního psa, který má...

Hostem říjnového setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti byl Petr Steklý z o. p. s. Prostor +, který mimo jiné představil vznikající aplikaci LEHKOST.CZ .Cílem tohoto projektu má být podpora škol například v zajištění školního psychologa, psychologického poradenství pro dospívající v ukrajinštině, pomoc a nasměrovaní při...

NIna Rutová je dáma s obrovským přehledem v oblasti čtenářské gramotnosti a jednou z lektorek RWCT.
Její velkou láskou je poezie. Tou jsme se zabývali na dvoudenním on-line setkání 4. a 6. října 2022. Jak s poezií v hodinách (nejen) literatury pracovat, jaké postupy a aktivity volit pro žáky II. stupně základních škol? Účastnice si vyzkoušely...

V rámci setkávání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti měli 21. září 2022 pedagogové příležitost seznámit se s podpůrným programem pro výuku finanční gramotnosti na školách, který umožňuje dětem zábavnou formou nahlédnout do světa dospělých. Děti si vyzkouší hospodaření domácnosti, uvědomí si, co všechno je potřeba do domácnosti...

Tématem předprázdninového setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo setkání zástupců MŠ, ZŠ, OSPOD, Odboru školství pro ORP a neziskových organizací. Výsledkem bylo propojení všech zainteresovaných stran snažících se hledat a nacházet další společná řešení situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Asi největším přínosem tohoto setkání...

Nepřebernou škálu nápadů a inspirace, jak pracovat s malými robůtky v mateřských a základních školách, přivezla "našim pedagogům" představit Mgr. Hanka Šandová z poličské PŮDY. Setkání se tentokrát uskutečnilo v prostorách zbrusu nové mateřské školy ve Zbýšově.

Někdy věci nejdou úplně tak, jak bychom si představovali. V roce 2020 jsme výchovné poradce z našich škol vzali na prohlídku do SVP v Rybitví. Návštěva zařízení se tenkrát setkala s kladnou odezvou, lidé, kteří se znali do té doby většinou jen po telefonu, měli najednou příležitost vidět se osobně a hovořit spolu tzv. "tváří v tvář", prohlédnout si...

Ester Stará ve čtvrtek 17. 3. 2022 doporučila pedagožkám z předškolního a prvostupňového vzdělávání, jak efektivně pracovat s jejími knihami při výuce českých dětí, tak i žáků s OMJ.
Paní Stará je nejen spisovatelkou, ale i pedagožkou v inkluzivní škole, speciální pedagožkou a logopedkou. Všechny tyto faktory ve svých knihách zohledňuje a dala všem...

Webinářem "Matematika rukama", který se konal 19. ledna 2022, provedla zájemce Mgr. Libuše Kovářová - dlouholetá učitelka matematiky na základní škole a také autorka výukové sady Kvirin. Tyto pomůcky vymyslela na základě svých zkušeností z vyučování a vlastně i tzv. "z nouze" o vhodné pomůcky. Dnes je tiskne doma na 3D tiskárně.

Decentralizace a autonomie českých škol - výhoda nebo nevýhoda? Na jedné straně přináší v oblasti řízení organizace obrovskou zátěž a zodpovědnost jednotlivých ředitelů. Na druhou stranu má i mnoho pozitivních aspektů, o které by bylo škoda naše školy ochudit. V rámci podpory znalostních kapacit ŘV MAP se uskutečnilo setkání se zástupci Středního...

Beseda se skutečným školským ombudsmanem, bývalým středoškolským učitelem a mimo jiné také zakladatelem a organizátorem soutěže Zlatý Ámos PaedDr. Ladislavem Hrzalem, se v Čáslavi konala 9. listopadu 2021. Školský ombudsman se zaměřuje na smírná řešení sporů a konfliktů, spolupracuje s pedagogy i s vedením škol, s žáky, jejich rodiči, se školskou...

Váhali jste, zda a kde lze venku učit matematiku? Přemýšleli jste, zda potřebujete venkovní učebnu, či jaké výukové prvky si pořídit do zahrady? Přestaňte přehlížet místa, která se hodí k učení a objevte:

Justina Danišová z Učíme se venku je obrovskou zásobárnou nápadů a inspirace k tomu, co všechno lze venku učit. Díky bohatým zkušenostem se i účastníci našich webinářů dozvěděli, že učit jazyky (včetně psaní, literatury a dílen čtení) venku je veliká zábava. Justina nás vybavila pestrou škálou aktivit i rad, co pro práci s dětmi venku nepodcenit a...

V pondělí 28. června se v prostorách zahrady Diakonie ČCE konalo setkání s rodiči předškoláků a žáků 1. stupně, kde měli možnost strávit příjemné odpoledne nad povídáním o tom, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí, o hrách a aktivitách, které pomáhají dětem při učení. Představena byla také celá řada ukázek různých pracovních sešitů a...

Inspiraci i rady, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení, přišli 6. května 2021 na webinář PhDr. Kamily Balharové načerpat nejen rodiče, ale i speciální pedagogové. Dostalo se jim praktických tipů, jak těmto dětem pomoci a co nejefektivněji poruchy kompenzovat. Nechyběly tipy na knihy určené dětem, ale i na odbornou literaturu.

V pondělí 26. dubna měli učitelé matematiky příležitost seznámit se s aplikací Techambition. Ta jim pomáhá zařadit do výuky metody, které studenty naučí spolupracovat, argumentovat a ptát se. Zní to možná neuvěřitelně, ale díky těmto metodám mohou učitelé zlepšit vztah studentů k výuce, a ti pak v průměru dobrovolně vypočítají 2x více příkladů.

U příležitosti ročního výročí od uzavření škol v Česku se 10. března 2021 sešli (samozřejmě, že pouze on-line) pedagogové, vedoucí pracovníci škol, zástupci OSPOD a PPP Středočeského kraje. Setkání bylo příležitostí k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, jak se s novými fenomény, problémy, ale i výzvami, které uplynulý rok přinesl, vypořádat.

Hra, která není prvoplánově postavena na likvidaci soupeřů, ale na spolupráci s nimi. Hra, která dokáže dětem nastínit základní rozdíly mezi podnikáním a zaměstnáním, postavit je před otázky, zda má jejich sen vlastně smysl, jestli je rozumné brát si pro svůj sen úvěr, jestli je opravdu důležité mít vysokoškolský titul, atp. Možná i díky této hře...

V předčtenářském období je zásadní, aby dítě začalo vnímat knihu jako každodenní součást života. Není nutné po dětech vyžadovat, aby knihu měly spojenou se zklidněním ve chvíli, kdy je jim předčítána. Kniha může naopak vybízet k pohybu, nebo ho doplňovat, může inspirovat k tvůrčí činnosti. Můžeme s ní procvičit barvy, dny v týdnu, zvířata. Jak...