AKTUALITY

TRICK OR TREAT, SMELL MY FEET... projektový den na téma Halloween si s naším rodilým mluvčím Cotym v pondělí 4. listopadu užily děti ze základní školy ve Zbýšově.
Coty si svou milou povahou a smyslem pro humor v minulém školním roce získal srdce dětí i pedagogů. A nejen proto se v tom letošním stal doslova a do...

V semifinále dobročinného projektu DĚTSKÝ ČIN ROKU zastupuje náš region Michaela Suchá ze ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice s příběhem "Moje maminka".
O vítězích letošního ročníku rozhodují samotné děti prostřednictvím on line hlasování zde: www.detskycinroku.cz/

CHYBÍ OBRAZ = CHYBÍ PŘÍBĚH. Velké díky patří Martinu Hakovi, který nám na svém semináři Vypravěč ve škole - příběhy ve výchově a vzdělávání nechal nahlédnout pod pokličku umění tvořit poutavý příběh šitý na míru posluchačům od předškolního věku výše.
Pomohl nám uvědomit si, že "čtenářská gramotnost je vlastně skříň plná úžasných věcí, bez kterých...

V úterý 10. září se po prázdninové odmlce opět sešel tým lektorek, které společně s dětmi zpracovávají divadelní představení vztahující se k čáslavskému regionu. Na schůzku se (zcela jistě i díky úspěšné červnové přehlídce) přišli podívat i zástupci nových škol a organizací. Pokud se rozhodnou kladně a připojí se k nám, bude festival zase o něco...

V pondělí 7. října bude po celý den na vlakovém nádraží v Čáslavi k vidění multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN - Protidrogový vlak. Jedná se o unikátní nástroj, který prostřednictvím zapojení všech smyslů působí na své návštěvníky a na jejich pohled na legální i nelegální drogy a závislosti.
O dalších organizačních podrobnostech...

Setkali jste se někdy s oživlou knihou? Při LiStOVáNí vás takový zázrak nemine.
Úterý 25. 6. 2019 patřilo Zahradě Jiřího Trnky. Nadšení dětští i dospělí diváci třikrát za dopoledne zaplnili Dusíkovo Divadlo Čáslav.
Představení bylo poděkováním dětem za celoroční práci ve škole, paním učitelkám pak také poděkováním za aktivní spolupráci s MAPem....

Před nadcházejícími prázdninami se k nám na dva dny vrátila Dopravní abeceda. Pedagogové měli při ukázkových hodinách možnost vidět, jak probíhá vrstevnické učení, když dáte dohromady žáky 4. tříd a předškoláky. Hostiteli byly tentokrát mateřské školy v Potěhách a ve Vrdech.

Celkem šest představení, která spojovalo regionální téma, nastudovaly soubory ze ZŠ Vrdy, ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice, ZŠ Husova Čáslav, ZŠ Masarykova Čáslav a Gymnázia Čáslav. Jejich celoroční příprava vyvrcholila před začátkem letních prázdnin, kdy se na veřejnosti prezentovaly nejprve v úterý 18. 6. v zahradě čáslavské Diakonie a v sobotu 22....

Agresivita ve školách byla tématem dalšího z multidisciplinárních setkání, které se konalo 19. června v Čáslavi. Své zkušenosti sdíleli učitelé tentokrát se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby, OSPOD a kurátorem pro děti a mládež.

Tématem dalšího z multidisciplinárních setkání bylo 5. června ZÁŠKOLÁCTVÍ. Na otázky pedagogů tentokrát odpovídali zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež. A témat k diskuzi nebylo málo, od právního rámce zanedbání rodičovské péče, opatření ve školním řádu, způsobů omlouvání absencí, řešení záškoláctví a skrytého...

Ve čtvrtek 16. května Řídící výbor MAP hlasoval o potřebnosti a využitelnosti investičních záměrů škol, které byly za posledních šest měsíců v území identifikovány. Aktualizované investiční priority nyní MAP poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj.

Kluby zábavné logiky a deskové hry byly tématem posledního setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v tomto školním roce. Není nad vzájemné sdílení zkušeností a nápadů.

Na dílně čtení vedené zkušenou lektorkou Alžbětou Ingrovou z obecně prospěšné společnosti Nová Škola jsme se kvůli velkému zájmu z řad pedagožek mateřských i základních škol sešly již podruhé. Díky tomuto setkání již víme, jak se liší čtenářská lekce a čtenářská dílna, ovládáme strategie a metody, které děti do čtení vtáhnou a pomohou jim ho lépe...

MAP byl v roce 2017 iniciátorem a spoluorganizátorem příměstského tábora s názvem "Prázdninová fotodílna". Ve stoleté historii klubu se jednalo o vůbec první aktivitu zacílenou čistě na dětské fotografy. Na výstavě v Dusíkově divadle budou vedle retrospektivních fotografií současných i bývalých členů fotoklubu k vidění také snímky účastníků...

Přípravy Divadelního festivalu základních škol jsou v plném proudu. Vedle řešení organizačních záležitostí s ním spojených se na koordinační schůzku přijel ve středu 24. dubna do Čáslavi podívat a o své zkušenosti s ochotnickým divadlem rozdělit režisér a scénárista Divadelního souboru Jiřího Voskovce Sázava, Martin Kovařík.

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil další seminář skupiny Čtenářská gramotnost na téma Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií. Vedla ho neuvěřitelná dáma - paní PhDr. Kamila Balharová, mimo jiného autorka webu kaminet.cz, ze kterého jistě řada z vás při výuce čerpá. Paní doktorka umožnila pedagožkám prvního a druhé stupně základních škol...

Ve čtvrtek 4. dubna představil ředitel Středočeského inspektorátu České školní inspekce Mgr. Petr Drábek vedoucím pracovníkům škol aktivity, které ČŠI realizuje pro podporu rozvoje v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Představil také další výstupy využitelné pro rozvoj gramotností ve školách i šablony OP VVV, s nimiž je možné pracovat....

Hejného matematika?
"To je metoda, která dává možnost matematiku prožít..." říká Mgr. Daniela Vodová, ředitelka a pedagožka ze ZŠ Hůrka. S profesorem Milanem Hejným se seznámila již během vysokoškolských studií. Věří, že principy, které metoda přináší, lze uplatňovat během vyučování kteréhokoliv předmětu. Setkáním nás provedla se svou kolegyní Mgr....

Dílna čtení

27.03.2019

Při dalším setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost ve středu 20. 3. si pedagožky ze základních a mateřských škol ORP Čáslav prožily dílnu čtení pomocí modulace na vlastní (dospělé i dětské) četbě a osvojily si také teorii nezbytnou pro jejich správné a účelné vedení. Lektroka Alžběta Ingrová z obecně prospěšné společnosti Nová škola jim...

Dopravní abeceda je program, který na tématech dopravní výchovy rozvíjí metody zážitkové pedagogiky, vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. V souvislosti s nedávno otevřeným dopravním hřištěm v Čáslavi bylo pedagogům z regionu nabídnuto proškolení v těchto metodách, aby mohli s dětmi a žáky čas strávený na hřišti využívat smysluplně a zároveň...

V pondělí 11. února se v Čáslavi konalo úvodní setkání k vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby jednotlivých aktérů a nastavit rámec pro další činnost skupiny. Námětů na další tematická setkání nakonec zazněla celá řada, například návrh organizovat pravidelná multidisciplinární setkání,...

Ve středu 6. 2. vedla setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost autorka dětských knih, vzdělávacích publikací a metodik pro učitele - Klára Smolíková. Její seminář nás upozornil například na to, že není třeba se bát nahradit čtenářský deník vlogem, na to, jaký potenciál pro práci s textem má komiks a nebo jakou roli hraje estetika...

Hostem únorového setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti nebude nikdo jiný, než autorka celé řady knih nejen pro dětské čtenáře, Klára Smolíková.

MAP Kutnohorsko zve na další EDUpoint zaměřený na téma Migrace a její obraz v českých médiích, který se uskuteční v úterý 29.1. 2019 od 16 do 18 hodin v kavárně Matky sobě. Workshop povede Mgr. Anna Pacovská z organizace Člověk v tísni. Více než samotnou situací migrantů se bude workshop zabývat mediálním obrazem migrace, což má důležitý a v...