Setkání s rodiči nad tématem školní úspěšnost předškoláků a dětí 1. stupně

30.06.2021

V pondělí 28. června se v prostorách zahrady Diakonie ČCE konalo setkání s rodiči předškoláků a žáků 1. stupně, kde měli možnost  strávit příjemné odpoledne nad povídáním o tom, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí, o hrách a aktivitách, které pomáhají dětem při učení. Představena byla také celá řada ukázek různých pracovních sešitů a pomůcek pro výuku českého jazyka a matematiky.