Jak mít vliv na své sebevědomí a jak s tím souvisí správné ocenění?

21.03.2023

Účastníci setkání sdíleli vzájemné zkušenosti ohledně stávajícího stavu v mateřských školách v území, identifikovali stávající problémy a diskutovali možné způsoby, jak nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.