Pracovní skupina pro financování připravila podklady pro aktualizaci Strategického rámce MAP

14.06.2022

Na základě prioritizace sesbíraných dat připravila Pracovní skupina pro financování podklady pro jednání Řídícího výboru MAP, který se uskuteční 21. června 2022.