Pracovní skupina pro financování testuje platformu pro sdílení zkušeností ekonomických úseků mateřských a základních škol

05.11.2021

Listopadové setkání bylo vyjímečné tím, že vedle stálých členů PS pro financování dorazily na setkání v hojném počtu také ekonomky mateřských a základních škol. O podobný formát sdílení zkušeností je evidentně velký zájem, proto v tomto formátu budeme i nadále pokračovat.