Pracovní skupina pro financování předložila Řídícímu výboru MAP projekty doporučené k financování

07.12.2021

Na prosincovém setkání Pracovní skupiny pro financování bylo stěžejním tématem vyhodnocení požadavků mateřských a základních škol s ohledem na připravované výzvy IROP, CLLD a další.

Investiční záměry v území bude schvalovat Řídící výbor MAP dne 7. prosince 2021. Projekty podpořené Řídícím výborem budou následně zveřejněny na webových stránkách MMR v sekci územní dimenze -  ZDE.