Revize projektů implementace MAP

17.05.2021

Hlavním tématem květnového setkání Pracovní skupiny pro financování byla revize projektů implementace MAP. Pro některé z nich totiž nebylo i přes veškerou snahu možné nalézt alternativní řešení. Vzhledem k situaci, která ve školách panovala poslední rok, tak PS reaguje na podněty z území a připravuje logické rámce nových aktivit navržených do Akčního plánu.