Pracovní skupina pro financování pokračuje ve sběru investičních záměrů škol v území

12.05.2022

Na květnovém setkání Pracovní skupiny pro financování její členové diskutovali realizačním týmem sesbírané plány škol na jejich investiční akce. Do června pak musí dojít k prioritizaci investičních záměrů škol a doporučení Řídícímu výboru MAP za účelem aktualizace "zásobníku projektů" Strategického rámce MAP.