Řada škol v území uspěla se svými záměry v Programu rozvoje venkova

25.10.2022

Pracovní skupiny pro financování nadále pracuje na sběru investičních plánů škol v území. Na tomto setkání předala Ing. Mocová z MAS Lípa pro venkov informace o podpořených mateřských a základních školách v území v rámci výzvy Program rozvoje venkova, která byla vyhodnocena v srpnu tohoto roku.