Závěrečné setkání Pracovní skupiny pro financování v rámci realizace MAP III

12.06.2023

V červnu se konalo poslední setkání Pracovní skupiny pro financování v rámci realizace projektu MAP III. Na setkání byla nastíněna vize pokračování v realizaci MAP IV, která je po krátké odmlce plánována od ledna 2024. Manažer MAS Lípa pro venkov dále informoval členy skupiny o právě otevřené 1. výzvě IROP - Vzdělávání, do které podaly žádost dvě školy z území MAP Čáslavsko.