AKTUALITY

Na dílně čtení vedené zkušenou lektorkou Alžbětou Ingrovou z obecně prospěšné společnosti Nová Škola jsme se kvůli velkému zájmu z řad pedagožek mateřských i základních škol sešly již podruhé. Díky tomuto setkání již víme, jak se liší čtenářská lekce a čtenářská dílna, ovládáme strategie a metody, které děti do čtení vtáhnou a pomohou jim ho lépe...

MAP byl v roce 2017 iniciátorem a spoluorganizátorem příměstského tábora s názvem "Prázdninová fotodílna". Ve stoleté historii klubu se jednalo o vůbec první aktivitu zacílenou čistě na dětské fotografy. Na výstavě v Dusíkově divadle budou vedle retrospektivních fotografií současných i bývalých členů fotoklubu k vidění také snímky účastníků...

Přípravy Divadelního festivalu základních škol jsou v plném proudu. Vedle řešení organizačních záležitostí s ním spojených se na koordinační schůzku přijel ve středu 24. dubna do Čáslavi podívat a o své zkušenosti s ochotnickým divadlem rozdělit režisér a scénárista Divadelního souboru Jiřího Voskovce Sázava, Martin Kovařík.

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil další seminář skupiny Čtenářská gramotnost na téma Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií. Vedla ho neuvěřitelná dáma - paní PhDr. Kamila Balharová, mimo jiného autorka webu kaminet.cz, ze kterého jistě řada z vás při výuce čerpá. Paní doktorka umožnila pedagožkám prvního a druhé stupně základních škol...

Ve čtvrtek 4. dubna představil ředitel Středočeského inspektorátu České školní inspekce Mgr. Petr Drábek vedoucím pracovníkům škol aktivity, které ČŠI realizuje pro podporu rozvoje v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti. Představil také další výstupy využitelné pro rozvoj gramotností ve školách i šablony OP VVV, s nimiž je možné pracovat....

Hejného matematika?
"To je metoda, která dává možnost matematiku prožít..." říká Mgr. Daniela Vodová, ředitelka a pedagožka ze ZŠ Hůrka. S profesorem Milanem Hejným se seznámila již během vysokoškolských studií. Věří, že principy, které metoda přináší, lze uplatňovat během vyučování kteréhokoliv předmětu. Setkáním nás provedla se svou kolegyní Mgr....

Dílna čtení

27.03.2019

Při dalším setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost ve středu 20. 3. si pedagožky ze základních a mateřských škol ORP Čáslav prožily dílnu čtení pomocí modulace na vlastní (dospělé i dětské) četbě a osvojily si také teorii nezbytnou pro jejich správné a účelné vedení. Lektroka Alžběta Ingrová z obecně prospěšné společnosti Nová škola jim...

Dopravní abeceda je program, který na tématech dopravní výchovy rozvíjí metody zážitkové pedagogiky, vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. V souvislosti s nedávno otevřeným dopravním hřištěm v Čáslavi bylo pedagogům z regionu nabídnuto proškolení v těchto metodách, aby mohli s dětmi a žáky čas strávený na hřišti využívat smysluplně a zároveň...

V pondělí 11. února se v Čáslavi konalo úvodní setkání k vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby jednotlivých aktérů a nastavit rámec pro další činnost skupiny. Námětů na další tematická setkání nakonec zazněla celá řada, například návrh organizovat pravidelná multidisciplinární setkání,...

Ve středu 6. 2. vedla setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost autorka dětských knih, vzdělávacích publikací a metodik pro učitele - Klára Smolíková. Její seminář nás upozornil například na to, že není třeba se bát nahradit čtenářský deník vlogem, na to, jaký potenciál pro práci s textem má komiks a nebo jakou roli hraje estetika...

Hostem únorového setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti nebude nikdo jiný, než autorka celé řady knih nejen pro dětské čtenáře, Klára Smolíková.

MAP Kutnohorsko zve na další EDUpoint zaměřený na téma Migrace a její obraz v českých médiích, který se uskuteční v úterý 29.1. 2019 od 16 do 18 hodin v kavárně Matky sobě. Workshop povede Mgr. Anna Pacovská z organizace Člověk v tísni. Více než samotnou situací migrantů se bude workshop zabývat mediálním obrazem migrace, což má důležitý a v...

Ve čtvrtek 6. prosince se v Čáslavi konalo zasedání "staronového" řídícího výboru MAP. Na základě doporučení MŠMT se stávající členská základna rozrostla o zástupce NIDV, OSPOD a DSO Mikroregion Čáslavsko. Nový ŘV pak schvaloval statut, jednací řád a svého předsedu. Na setkání byla dále představena aktualizovaná organizační struktura projektu MAP...

Den boje za svobodu a demokracii oslavíme v sobotu 17. listopadu prezentací filozofie MAPu na Celostátní velké výměně zkušeností. Setkání, které je, zdá se rezistentním vůči výkyvům nálad společnosti a jí volených mocnářů již od roku 1980 tento rok hostí město Hlinsko. Rádi bychom tímto poděkovali organizátorům CVVZ za pozvání, a především za...

Pozvánka

07.11.2018

sdílíme pozvánku našich Kutnohorských kolegů na zajímavou přednášku na téma EMOČNÍ SEBEOBRANA. Více informací naleznete v letáku nebo stránkách https://www.facebook.com/edupoint.kutna.hora/

Ve středu 31. října se v Čáslavi sešly lektorky, které na školách připravují Divadelní festival základních škol. Navzájem si vyměnily první zkušenosti, podělily se o radosti a útrapy, se kterými se potýkají. Zároveň se vzájemně informovaly o tématech, na kterých budou s žáky v tomto školním roce pracovat - a zcela upřímně - MÁME SE NA CO TĚŠIT!

V rámci hlasování pedagogů z čáslavského regionu zvítězila pro školní rok 2018/2019 tato témata a přednášející: Cesta ke čtenářské gramotnosti (Klára Smolíková), Dílna čtení (Nová škola), On-line aplikace Včelka a práce se čtenáři s DYS poruchami (Nová škola).
Termíny setkání s některými přednášejícími zatím stále řešíme, dohodnuti jsou prozatím...

Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou v základních školách a víceletých gymnáziích je druhou prioritou, na kterou se hodlá Česká školní inspekce zaměřit ve školním roce 2018/ 2019.

S novým školním rokem rozjíždíme projekty spolupráce škol. Jedním z nich je Divadelní festival základních škol s akcentem na podporu regionální identity dětí. Deset měsíců potu pak v červnu vyvrcholí velkolepou přehlídkou malých ochotníků, jejíž sláva, jak všichni věříme, dotýkat se bude hvězd. 12. září zapojené lektorky dolaďovaly v Čáslavi své...

Jak naučit děti "hravou formou" bezpečnému chování v silničním provozu? Nad tímto tématem se ve čtvrtek 24. května 2018 sešli učitelé ze škol čáslavského regionu s autorkou programu Dopravní abeceda, PaedDr. Lenkou Frajerovou.