4. Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí 2020

10.02.2020

Chceme, aby veletrh děti bavil

Přehlídka škol a zaměstnavatelů má primárně za cíl otevřít žákům základních škol obzory v tom, jaké možnosti dalšího studia a uplatnění na trhu práce region nabízí. Každým rokem se organizátoři a vystavovatelé také snaží tento den udělat pro děti co možná nejpestřejší a plný zajímavých zážitků. Letos se tak děti mohou těšit na celou řadu novinek jako například 3D tisk v akci, názorné ukázky jak funguje stlačený vzduch nebo elektrický obvod, fotokoutek a mnoho mnoho dalšího. 

Budeme se na vás těšit 3. března 2020 v čáslavském hotelu Grand.

Díky doprovodnému programu bude letošní veletrh pro žáky intenzivním zážitkem

Žáci 8. ročníků budou mít letos v rámci návštěvy veletrhu příležitost nahlédnout do útrob mobilní polytechnické laboratoře, tzv. EDUbusu. Osmáci dostali příležitost vybrat si z nabídky programů a většinu z nich zaujal program Roboti z autobusu. V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. 

Podívejte se na videoukázku