Úvodní setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

05.06.2024

Úvodní setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti nebylo jen "seznamovacím kolečkem", ale přineslo nad očekávání celou řadu velmi zajímavých podnětů k další diskuzi mezi školami v území. Jen namátkou: malotřídkám chybí zpětná vazba o připravenosti jejich absolventů při přechodu do úplných škol, přechod dětí z MŠ do ZŠ by si také mnohdy zasloužil lépe komunikovat mezi zainteresovanými stranami, na některých školách v regionu probíhá pilotáž pozice sociálního pedagoga-jak z jejich strany, tak ze strany OSPOD byla identifikována potřeba vzájemné komunikace, atd. atp. Na úvod "dost dobrý", tak nezbývá než skupině popřát, ať ji ten prvotní zápal vydrží.