Rozvoj matematického myšlení dětí předškolního věku

12.02.2020

Hostem únorového setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti byla RNDr. Hana Lišková, místopředsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků a garantka matematické gramotnosti RVP PV.

Velmi poutavou a zábavnou formou objasnila principy rozvoje matematického myšlení dětí předškolního věku s ohledem na respektování specifik tohoto vývojového období. Na příkladech z praxe poukázala také na často rozšířené nešvary, které děti často již ve školkách "zablokují" v dalším rozvoji. Zajímavé také bylo poukázání na souvislost zdánlivě banálních činností ve školce se středoškolskou matematikou.