Pozvánka na webinář: Matematická gramotnost v počátečním vzdělávání

05.05.2020

Jak si poradit s rozvojem matematické gramotnosti a logického myšlení u dětí mladšího školního věku?

Program setkání:
Přehled složek matematické gramotnosti.
Náměty činností vhodných pro rozvoj jednotlivých složek MG u dětí mladšího školního věku.
Zápis do ZŠ, požadavky na MŠ.
Diskuse.

Setkání poukáže na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí mladšího školního věku.

Součástí budou náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi pedagogů.

Diskuse vytvoří prostor pro sdílení zkušeností a náměty pro žáky nadané.

Lektorka: RNDr. Hana Lišková

Zástupkyně ředitele VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, kde vyučuje Metodiku matematických představ. Je organizátorkou řady celostátních akcí pro učitele, korespondenčních seminářů pro žáky základních škol, spoluautorkou učebnic pro ZŠ, mnoha didaktických materiálů a sbírek úloh, je vedoucí autorského kolektivu pro 2. stupeň ZŠ v odborném realizačním týmu Matematika pro všechny, garantka matematické gramotnosti (předškolní vzdělávání), od roku 2014 místopředsedkyně Společnosti učitelů matematiky JČMF (Jednota českých matematiků a fyziků).

Určeno pro učitele na 1. stupni ZŠ a všechny zájemce o vzdělávání dětí daného věku z řad široké veřejnosti.

Zájemci o webinář prosím pište na mapcaslav@gmail.com


12.5.2020 | 16:00-17:30