Veřejná prezentace Operace ONTERO

06.02.2020

MAP Čáslavsko ve spolupráci s TV Čáslav a městem Čáslav vytvořili společně projekt s názvem Operace ONTERO. Jeho posláním je zábavnou formou přibližovat dětem a mladým lidem historii 20. století nejen na Čáslavsku. Ve středu 5. února byl na Nové scéně Dusíkova divadla slavnostně uveden první díl seriálu 1968 - 1989 a prezentován nový vzdělávací program pro ředitele a pedagogy škol čáslavského regionu. 

Věříme, že veřejná prezentace na Nové scéně Dusíkova divadla splnila svůj účel a tvůrčí tým nyní díky širšímu povědomí získá řadu inspirativních podnětů pro další práci.
Vaše názory, náměty a připomínky můžete zasílat na e-mail: operaceontero@gmail.com