Jak vyzrát na knihy a dětské čtenáře?

27.05.2020

Webinář o čtenářské pregramotnosti si pro MAP Čáslavsko připravila Klára Walker Smolíková - úžasná lektorka a autorka knih pro děti. 

Skvělá zpráva pro všechny pedagogy, knihovnice i rodiče: nastartovat dětské čtenářství lze v jakémkoli věku. A Klára nám dnes dala klíčky k zapalování: 

I) I komiks LZE dětem předčítat! Děti ho milují a vy můžete vesele rozvíjete jejich slovní zásobu a podporovat vášeň pro čtení. 
II) Nenuťme kluky číst beletrii za každou cenu - přirozenější je pro ně "rozečíst se" na textech technického rázu. 
III) Podporujme čtenářské kluby, jejichž koncept skvěle rozjela Nová Škola. 

Základní kameny pro rozvoj dětského čtenářství jsme v určité míře schopni zajistit všichni: krásné nové knihy, čas a bezpečný prostor.
Děkujeme Kláře za spoustu inspirace a cenných materiálů do hodin ve školách i besed v knihovnách.