Pracovní skupina pro financování připravila pro školy přehled dotačních příležitostí 2020+

01.09.2020

Tento materiál odráží sběr dat z června 2020, kdy realizační tým MAP zjišťoval potřeby a plány škol v území SO ORP Čáslav. Školám má sloužit jako základní vodítko pro orientaci v připravovaných dotačních výzvách.