V dobách zavřených škol a distančního vzdělávání  mohou kantoři sdílet své nápady i starosti prostřednictvím online "kaváren" nejen pro učitele

07.04.2020

V časech uzavřených škol poskytuje MAP učitelům z Čáslavska příležitost sdílet radosti i strasti spojené s distanční výukou prostřednictvím pravidelných "online učitelských kaváren". Učitelé si předávají zkušenosti jak kdo co dělá a na základě jejich přání přijímají pozvání do skupiny i další zástupci organizací, kterým není vzdělávání v této nelehké době lhostejné. Máte nápad? Napište nám na mapcaslav@gmail.com

Prozatím řešená témata:
- orientace v online nástrojích vhodných k distanční výuce:
https://nadalku.msmt.cz/cs
- možnost individuální podpory škol v oblasti ICT: https://www.projektsypo.cz/
- podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí:
v online kavárně odpovídala vedoucí OSPOD MěÚ Čáslav.
MAP Čáslavsko komunikuje s nadacemi i potenciálními lokálními donátory.

Naše kavárny se během chvíle staly takovým fenoménem, že si jich všiml dokonce i Fantomas. Jeho nečekaný vstup do jedné naší debaty asi nikdo z nás neočekával. Všichni jsme byli jeho náhlou přítomností natolik zaskočeni, že nikoho z nás nenapadlo zeptat se, proč i v online "bezpečném prostředí domova" neodkládá ochranné pomůcky. Tak třeba příště...

Krásné dny a pevné nervy vám všem přeje MAP Čáslavsko.