Pracovní skupina pro rovné příležitosti

S Metodou dobrého startu, která není učením, ale spíše terapií hravou formou, přijela zájemce z řad pedagogů mateřských a nižšího stupně základních škol seznámit PaedDr. Iva Tomášková. Ve své profesní praxi se zaměřuje na rozvoj funkčních gramotností a problematiku školní zralosti. Na tato témata publikuje. Je mimo jiné autorkou knihy Rozvíjíme...

Mají nadané děti ve školách "svůj" prostor? Inkluzivní vzdělávání se totiž týká také jich. Jak takové děti ve své třídě poznat a jak jim pomoci přijela ve středu 27. listopadu přednášet poradkyně v podpoře nadaných žáků Mensy ČR, Kateřina Emer Venclová. S nadanými dětmi totiž nejen, že často nedokážeme pracovat, ale je velice nesnadné je vůbec...

Nastavení efektivní spolupráce a možností komunikace bylo hlavním pilířem setkání Odboru sociálně právní ochrany dětí s pediatry, které se konalo 21. října v rámci multidisciplinárních setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Agresivita ve školách byla tématem dalšího z multidisciplinárních setkání, které se konalo 19. června v Čáslavi. Své zkušenosti sdíleli učitelé tentokrát se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby, OSPOD a kurátorem pro děti a mládež.

V úterý 25. června se konalo poslední setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve školním roce 2018/2019. Hlavním tématem tentokrát bylo vyhodnocení dotazníkového šetření k rovným příležitostem ve vzdělávání, které se uskutečnilo ve 13 základních a 14 mateřských školách v regionu.

Tématem dalšího z multidisciplinárních setkání bylo 5. června ZÁŠKOLÁCTVÍ. Na otázky pedagogů tentokrát odpovídali zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež. A témat k diskuzi nebylo málo, od právního rámce zanedbání rodičovské péče, opatření ve školním řádu, způsobů omlouvání absencí, řešení záškoláctví a skrytého...

V pondělí 11. února se v Čáslavi konalo úvodní setkání k vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby jednotlivých aktérů a nastavit rámec pro další činnost skupiny. Námětů na další tematická setkání nakonec zazněla celá řada, například návrh organizovat pravidelná multidisciplinární setkání,...