Vyhodnocení sběru dat na školách v území

03.07.2019

V úterý 25. června se konalo poslední setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve školním roce 2018/2019. Hlavním tématem tentokrát bylo vyhodnocení dotazníkového šetření k rovným příležitostem ve vzdělávání, které se uskutečnilo ve 13 základních a 14 mateřských školách v regionu.