Setkání s pediatry

23.10.2019

Nastavení efektivní spolupráce a možností komunikace bylo hlavním pilířem setkání Odboru sociálně právní ochrany dětí s pediatry, které se konalo 21. října v rámci multidisciplinárních setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.