Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Krátce před začátkem letních prázdnin se uskutečnila závěrečná setkání pracovních skupin v rámci realizace MAP III. Konkrétně pracovních skupin pro rovné příležitosti ve vzdělávání a pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání byla jakousi rekapitulací, ohlédnutím a zhodnocením dosavadní činnosti, ale také cennou inspirací, na jaká témata by stálo za...

Návštěva MŠ, ZŠ, PŠ a SPC v Kolíně byla pro všechny zúčastněné určitě velkou inspirací. Cílem setkání bylo původně vyjasnit si působnost PPP a SPC, to se snad i velmi hladce a v krátkém čase povedlo. Za MAP ale musíme zmínit i to, co se událo tzv. navíc. Překrásná exkurze do života školy, kde kromě školního psa, který má...

Hostem říjnového setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti byl Petr Steklý z o. p. s. Prostor +, který mimo jiné představil vznikající aplikaci LEHKOST.CZ .Cílem tohoto projektu má být podpora škol například v zajištění školního psychologa, psychologického poradenství pro dospívající v ukrajinštině, pomoc a nasměrovaní při...

Tématem předprázdninového setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo setkání zástupců MŠ, ZŠ, OSPOD, Odboru školství pro ORP a neziskových organizací. Výsledkem bylo propojení všech zainteresovaných stran snažících se hledat a nacházet další společná řešení situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Asi největším přínosem tohoto setkání...

Někdy věci nejdou úplně tak, jak bychom si představovali. V roce 2020 jsme výchovné poradce z našich škol vzali na prohlídku do SVP v Rybitví. Návštěva zařízení se tenkrát setkala s kladnou odezvou, lidé, kteří se znali do té doby většinou jen po telefonu, měli najednou příležitost vidět se osobně a hovořit spolu tzv. "tváří v tvář", prohlédnout si...

V rámci cyklu webinářů ve spolupráci s iniciativou "Učíme se venku" proběhla také vzdělávací akce pro pedagogy v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání s názvem Smysly a senzitivita venku.

V pondělí 28. června se v prostorách zahrady Diakonie ČCE konalo setkání s rodiči předškoláků a žáků 1. stupně, kde měli možnost strávit příjemné odpoledne nad povídáním o tom, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí, o hrách a aktivitách, které pomáhají dětem při učení. Představena byla také celá řada ukázek různých pracovních sešitů a...

U příležitosti ročního výročí od uzavření škol v Česku se 10. března 2021 sešli (samozřejmě, že pouze on-line) pedagogové, vedoucí pracovníci škol, zástupci OSPOD a PPP Středočeského kraje. Setkání bylo příležitostí k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, jak se s novými fenomény, problémy, ale i výzvami, které uplynulý rok přinesl, vypořádat.

Hry, pomůcky a cvičení pro děti od 4 do 8 let, ale i pro ty starší s poruchami učení a problémy se smyslovým vnímáním byly tématem webináře, na kterém sdílely své zkušenosti pedagožky mateřských a základních škol, jejich asistentky i vychovatelky ze školních družin.