Pracovní skupina pro rovné příležitosti

V rámci cyklu webinářů ve spolupráci s iniciativou "Učíme se venku" proběhla také vzdělávací akce pro pedagogy v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání s názvem Smysly a senzitivita venku.

V pondělí 28. června se v prostorách zahrady Diakonie ČCE konalo setkání s rodiči předškoláků a žáků 1. stupně, kde měli možnost strávit příjemné odpoledne nad povídáním o tom, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí, o hrách a aktivitách, které pomáhají dětem při učení. Představena byla také celá řada ukázek různých pracovních sešitů a...

U příležitosti ročního výročí od uzavření škol v Česku se 10. března 2021 sešli (samozřejmě, že pouze on-line) pedagogové, vedoucí pracovníci škol, zástupci OSPOD a PPP Středočeského kraje. Setkání bylo příležitostí k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, jak se s novými fenomény, problémy, ale i výzvami, které uplynulý rok přinesl, vypořádat.

Hry, pomůcky a cvičení pro děti od 4 do 8 let, ale i pro ty starší s poruchami učení a problémy se smyslovým vnímáním byly tématem webináře, na kterém sdílely své zkušenosti pedagožky mateřských a základních škol, jejich asistentky i vychovatelky ze školních družin.

S Metodou dobrého startu, která není učením, ale spíše terapií hravou formou, přijela zájemce z řad pedagogů mateřských a nižšího stupně základních škol seznámit PaedDr. Iva Tomášková. Ve své profesní praxi se zaměřuje na rozvoj funkčních gramotností a problematiku školní zralosti. Na tato témata publikuje. Je mimo jiné autorkou knihy Rozvíjíme...

Mají nadané děti ve školách "svůj" prostor? Inkluzivní vzdělávání se totiž týká také jich. Jak takové děti ve své třídě poznat a jak jim pomoci přijela ve středu 27. listopadu přednášet poradkyně v podpoře nadaných žáků Mensy ČR, Kateřina Emer Venclová. S nadanými dětmi totiž nejen, že často nedokážeme pracovat, ale je velice nesnadné je vůbec...

Nastavení efektivní spolupráce a možností komunikace bylo hlavním pilířem setkání Odboru sociálně právní ochrany dětí s pediatry, které se konalo 21. října v rámci multidisciplinárních setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

V úterý 25. června se konalo poslední setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve školním roce 2018/2019. Hlavním tématem tentokrát bylo vyhodnocení dotazníkového šetření k rovným příležitostem ve vzdělávání, které se uskutečnilo ve 13 základních a 14 mateřských školách v regionu.