Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mají nadané děti ve školách "svůj" prostor? Inkluzivní vzdělávání se totiž týká také jich. Jak takové děti ve své třídě poznat a jak jim pomoci přijela ve středu 27. listopadu přednášet poradkyně v podpoře nadaných žáků Mensy ČR, Kateřina Emer Venclová. S nadanými dětmi totiž nejen, že často nedokážeme pracovat, ale je velice nesnadné je vůbec...

Nastavení efektivní spolupráce a možností komunikace bylo hlavním pilířem setkání Odboru sociálně právní ochrany dětí s pediatry, které se konalo 21. října v rámci multidisciplinárních setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

V úterý 25. června se konalo poslední setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve školním roce 2018/2019. Hlavním tématem tentokrát bylo vyhodnocení dotazníkového šetření k rovným příležitostem ve vzdělávání, které se uskutečnilo ve 13 základních a 14 mateřských školách v regionu.

Agresivita ve školách byla tématem dalšího z multidisciplinárních setkání, které se konalo 19. června v Čáslavi. Své zkušenosti sdíleli učitelé tentokrát se zástupci Policie ČR, Probační a mediační služby, OSPOD a kurátorem pro děti a mládež.

Tématem dalšího z multidisciplinárních setkání bylo 5. června ZÁŠKOLÁCTVÍ. Na otázky pedagogů tentokrát odpovídali zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí a kurátor pro děti a mládež. A témat k diskuzi nebylo málo, od právního rámce zanedbání rodičovské péče, opatření ve školním řádu, způsobů omlouvání absencí, řešení záškoláctví a skrytého...

V pondělí 11. února se v Čáslavi konalo úvodní setkání k vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby jednotlivých aktérů a nastavit rámec pro další činnost skupiny. Námětů na další tematická setkání nakonec zazněla celá řada, například návrh organizovat pravidelná multidisciplinární setkání,...