Smysly a senzitivita venku

07.10.2021

V rámci cyklu webinářů ve spolupráci  s iniciativou "Učíme se venku" proběhla také vzdělávací akce pro pedagogy v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání s názvem Smysly a senzitivita venku.