Děti z Ukrajiny a jejich začleňování do MŠ a ZŠ v regionu

28.06.2022

Tématem předprázdninového setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti bylo setkání zástupců MŠ, ZŠ, OSPOD, Odboru školství pro ORP a neziskových organizací. Výsledkem bylo propojení všech zainteresovaných stran snažících se hledat a nacházet další společná řešení situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Asi největším přínosem tohoto setkání ale bylo, že se podařilo propojit nejen instituce, ale i jednotlivce s dobrou vůlí pomáhat.