Exkurze do SVP Pyramida v Rybitví

17.09.2020

Rybitví, Rybitví, ani tam to není špatný...

Na základě poptávky metodiček prevence a výchovných poradkyň našeho regionu jsme 16. září 2020 absolvovali návštěvu Střediska výchovné péče Pyramida v Rybitví. Velký dík putuje našemu průvodci, Mgr. Vackovi . Více takových lidí na svém místě. Děkujeme za inspirativní a užitečnými informacemi nabité odpoledne.