Aktéři v území nastavili rámec pro činnost pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání.

12.02.2019

V pondělí 11. února se v Čáslavi konalo úvodní setkání k vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby jednotlivých aktérů a nastavit rámec pro další činnost skupiny. Námětů na další tematická setkání nakonec zazněla celá řada, například návrh organizovat pravidelná multidisciplinární setkání, kde by se jednotlivá témata diskutovala na širší platformě (škola-zřizovatel-školní psycholog-OSPOD-pediatr).