Metoda dobrého startu aneb jak úspěšně zahájit školní docházku

01.10.2020

S Metodou dobrého startu, která není učením, ale spíše terapií hravou formou, přijela zájemce z řad pedagogů mateřských a nižšího stupně základních škol seznámit PaedDr. Iva Tomášková. Ve své profesní praxi se zaměřuje na rozvoj funkčních gramotností a problematiku školní zralosti. Na tato témata publikuje. Je mimo jiné autorkou knihy Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole.

Cvičení u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Jde o soubor 25-28 lekcí. Základem každé lekce je píseň a od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti zažijí pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Metoda respektuje individualitu dítěte.