Rozvoj matematické gramotnosti

Cílem setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti bylo tentokrát seznámit pedagogy s netradičními aktivitami, které najdou využití nejen v hodinách matematiky, ale mohou podporovat rozvoj logického myšlení průřezově ve všech předmětech.

V rámci setkávání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti měli 21. září 2022 pedagogové příležitost seznámit se s podpůrným programem pro výuku finanční gramotnosti na školách, který umožňuje dětem zábavnou formou nahlédnout do světa dospělých. Děti si vyzkouší hospodaření domácnosti, uvědomí si, co všechno je potřeba do domácnosti...

Nepřebernou škálu nápadů a inspirace, jak pracovat s malými robůtky v mateřských a základních školách, přivezla "našim pedagogům" představit Mgr. Hanka Šandová z poličské PŮDY. Setkání se tentokrát uskutečnilo v prostorách zbrusu nové mateřské školy ve Zbýšově.

Webinářem "Matematika rukama", který se konal 19. ledna 2022, provedla zájemce Mgr. Libuše Kovářová - dlouholetá učitelka matematiky na základní škole a také autorka výukové sady Kvirin. Tyto pomůcky vymyslela na základě svých zkušeností z vyučování a vlastně i tzv. "z nouze" o vhodné pomůcky. Dnes je tiskne doma na 3D tiskárně.

Váhali jste, zda a kde lze venku učit matematiku? Přemýšleli jste, zda potřebujete venkovní učebnu, či jaké výukové prvky si pořídit do zahrady? Přestaňte přehlížet místa, která se hodí k učení a objevte:

V pondělí 26. dubna měli učitelé matematiky příležitost seznámit se s aplikací Techambition. Ta jim pomáhá zařadit do výuky metody, které studenty naučí spolupracovat, argumentovat a ptát se. Zní to možná neuvěřitelně, ale díky těmto metodám mohou učitelé zlepšit vztah studentů k výuce, a ti pak v průměru dobrovolně vypočítají 2x více příkladů.

Hra, která není prvoplánově postavena na likvidaci soupeřů, ale na spolupráci s nimi. Hra, která dokáže dětem nastínit základní rozdíly mezi podnikáním a zaměstnáním, postavit je před otázky, zda má jejich sen vlastně smysl, jestli je rozumné brát si pro svůj sen úvěr, jestli je opravdu důležité mít vysokoškolský titul, atp. Možná i díky této hře...