Činnostní matematika

10.11.2021

Činnostní matematika byla tématem posledního setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v tomto roce. Za podnětné sdílení zkušeností a inspiraci děkujeme Mgr. Haně Krchové z Tvořivé školy. Tvořivá škola - vzdělávání učitelů