Experimentování ve školské matematice

24.05.2023

Celé setkání bylo vlastně pracovní dílnou. Účastníci se seznámili s tzv. experimentálními strategiemi řešení úloh ze školské matematiky, které mohou být obecně nasazeny v případě, že žáci z nějakých důvodů nejsou schopni postupovat naučeným způsobem nebo vůbec nevědí, jak úlohu začít řešit.