Matematika rukama

20.01.2022

Webinářem "Matematika rukama", který se konal 19. ledna 2022, provedla zájemce Mgr. Libuše Kovářová - dlouholetá učitelka matematiky na základní škole a také autorka výukové sady Kvirin. Tyto pomůcky vymyslela na základě svých zkušeností z vyučování a vlastně i tzv. "z nouze" o vhodné pomůcky. Dnes je tiskne doma na 3D tiskárně.

Pomůcky jsou určené pro samostatnou, kreativní a přemýšlivou práci každého žáka, jsou velmi vhodné pro diferenciaci výuky. Žáci mají možnost jít k podstatě úkolů, pochopit do hloubky daný pojem předtím, než začnou k výpočtům používat vzorečky. Žáci v nich řeší úlohy a oblasti, které jsou obsaženy v RVP pro základní školy - v tuto chvíli obvod, obsah, objem, povrch, hranoly, zlomky a řecká písmena. Každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, a následně přechází k dalšímu úkolu na jiné kartě.