Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Na dílně čtení vedené zkušenou lektorkou Alžbětou Ingrovou z obecně prospěšné společnosti Nová Škola jsme se kvůli velkému zájmu z řad pedagožek mateřských i základních škol sešly již podruhé. Díky tomuto setkání již víme, jak se liší čtenářská lekce a čtenářská dílna, ovládáme strategie a metody, které děti do čtení vtáhnou a pomohou jim ho lépe...

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnil další seminář skupiny Čtenářská gramotnost na téma Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií. Vedla ho neuvěřitelná dáma - paní PhDr. Kamila Balharová, mimo jiného autorka webu kaminet.cz, ze kterého jistě řada z vás při výuce čerpá. Paní doktorka umožnila pedagožkám prvního a druhé stupně základních škol...

Při dalším setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost ve středu 20. 3. si pedagožky ze základních a mateřských škol ORP Čáslav prožily dílnu čtení pomocí modulace na vlastní (dospělé i dětské) četbě a osvojily si také teorii nezbytnou pro jejich správné a účelné vedení. Lektroka Alžběta Ingrová z obecně prospěšné společnosti Nová škola jim...

Ve středu 6. 2. vedla setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost autorka dětských knih, vzdělávacích publikací a metodik pro učitele - Klára Smolíková. Její seminář nás upozornil například na to, že není třeba se bát nahradit čtenářský deník vlogem, na to, jaký potenciál pro práci s textem má komiks a nebo jakou roli hraje estetika...

Se začátkem školního roku byla všem mateřským a základním školám předána informace, že mohou hlasovat pro čtyři z celkem devíti nabízených setkání se zajímavými hosty v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti. Hlasovat mohl libovolný počet pedagogů všech škol prostřednictvím elektronického formuláře. Nabídka témat/ hostů je přílohou článku.

Dne 11. června 2018 se uskutečnilo první setkání PS ČG. Jednalo se převážně o informativní setkání, kterého se účastnili pedagogové, kteří se aktivně podíleli na tvorbě MAP v předchozím období. Hlavním tématem, které se na této schůzce řešilo, bylo zda zachovat platformu setkávání ve formě PS MŠ a PS ZŠ z předchozího projektu. Všichni přítomní se...