Jak na dětské čtenářství - podporujeme spolupráci knihoven a škol

14.02.2020

Ve středu 12. února 2020 náš seminář poprvé navštívily také paní knihovnice z regionu.
Cílem tohoto semináře byla totiž mimo jiné podpora propojení formálního a neformálního vzdělávání. S nápadem zapojení knihovnic do seminářů MAPu Čáslavsko přišla Mgr. Lucie Macháčková, metodička malých knihoven z Městské knihovny v Kutné Hoře. Paní Macháčková byla zároveň i jednou z přednášejích a uvedla přítomné do problematiky možnosti spolupráce knihoven a škol. Představila tři projekty, které mohou paní učitelky i její kolegyně využívat a které jsou již v praxi prověřené a těší se velké oblibě. Jsou jimy Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, Lovci perel a Škola naruby.
Další přednášejí byla paní ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Mgr. Veronika Peslerová. Její vstup byl zaměřený na prezentaci nových kvalitních titulů pro děti, které mohou pedagožky ve svých hodinách využivat a které mají potenciál žáky zaujmout. Většina z nich zároveň disponuje i pracovními listy, čehož mohou využít nejen paní učitelky, ale i knihovnice bez pedagogického vzdělání při akcích pro děti v knihovně. Paní Peslerová zmínila a následně nám písemně poskyla i seznam kvalitních zdrojů pro čerpání inspirace při výběru vhodných knih a pro snazší orientaci ve stále se zvětšujícím objemu vydávaných dětských titulů.
Do třetice se slova ujala i Mgr. Petra Kobelová, která je vedoucí Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti při MAP Čáslavsko. Odprezentovala přítomným možné zdroje pro čerpání inspirace do hodin, tipy na to, kde čerpat hotové lekce, projekty, akce, festivaly, cony a webové stránky, které mohou podpořit čtenářskou gramotnost a zájem dětí o knihy a čtení. Upozornila také na dva nově vznikající projekty, které hotovými lekcemi zdarma podpoří spolupráci knihoven a škol. Oba budou k dispozici koncem roku 2021.
Závěrem mohly přítomné pedagožky i knihovnice sdílet dobrou praxi a to i při diskusi nad knihami, které paní Peslerová a Kobelová s sebou přivezly.
Seminář byl zaměřený na čtenářskou gramotnost v mateřských a na obou stupních základních škol.V příloze naleznete obě zmiňované prezentace (Lucie Macháčkové i Petry Kobelové) i vyčerpávající seznam kvalitních titulů pro děti, které s sebou paní Peslerová měla, i odkazů na zdroje, kde čerpat inspiraci.