Divadelní festival

základních škol

Jak to celé začalo a o čem to je?

Bylo nebylo, v jednom nejmenovaném malém království žilo několik nadšenců pro ochotnické divadlo. Každý, lépe řečeno každá z nich pak věřila ve správnost svého úsilí. Až jednoho dne se objevil kouzelný MAP, který se osmělil, a povídá: "Děláte stejnou věc, pojďte se podělit o své zkušenosti a spolupracovat".  A tak vznikl projekt s názvem "Divadelní festival základních škol". 

Ono nejmenované malé království buduje ve své nejmladší generaci niterný vztah k místu, do kterého se ochotníci narodili - soudobou hantýrkou řečeno: podporuje regionální identitu.

A jaký by měl být výstup? Po dobu následujících tří školních let (2018 - 2019 až 2020 - 2021) vyvrcholí úsilí malých ochotníků v divadelní festival, který bude mít dvě roviny:

Rovina první: přehlídka ochotníků mezi sebou samými a stávajícími i budoucími spolužáky. (Amfiteátr v areálu Diakonie ČCE, Dusíkovo divadlo Čáslav).

Rovina druhá: maminky, tátové, babičky, dědové, bratři, sestry, strýcové, tety, a jim podobní. (Divadelní sál Zámku Kačina). 


Ve středu 31. října se v Čáslavi sešly lektorky, které na školách připravují Divadelní festival základních škol. Navzájem si vyměnily první zkušenosti, podělily se o radosti a útrapy, se kterými se potýkají. Zároveň se vzájemně informovaly o tématech, na kterých budou s žáky v tomto školním roce pracovat - a zcela upřímně - MÁME SE NA CO TĚŠIT!

S novým školním rokem rozjíždíme projekty spolupráce škol. Jedním z nich je Divadelní festival základních škol s akcentem na podporu regionální identity dětí. Deset měsíců potu pak v červnu vyvrcholí velkolepou přehlídkou malých ochotníků, jejíž sláva, jak všichni věříme, dotýkat se bude hvězd. 12. září zapojené lektorky dolaďovaly v Čáslavi své...