Divadelní festival

základních škol

Jak to celé začalo a o čem to je?

Bylo nebylo, v jednom nejmenovaném malém království žilo několik nadšenců pro ochotnické divadlo. Každý, lépe řečeno každá z nich pak věřila ve správnost svého úsilí. Až jednoho dne se objevil kouzelný MAP, který se osmělil, a povídá: "Děláte stejnou věc, pojďte se podělit o své zkušenosti a spolupracovat".  A tak vznikl projekt s názvem "Divadelní festival základních škol". 

Ono nejmenované malé království buduje ve své nejmladší generaci niterný vztah k místu, do kterého se ochotníci narodili - soudobou hantýrkou řečeno: podporuje regionální identitu.

A jaký by měl být výstup? Po dobu následujících tří školních let (2018 - 2019 až 2020 - 2021) vyvrcholí úsilí malých ochotníků v divadelní festival, který bude mít dvě roviny:

Rovina první: přehlídka ochotníků mezi sebou samými a stávajícími i budoucími spolužáky. (Amfiteátr v areálu Diakonie ČCE, Dusíkovo divadlo Čáslav).

Rovina druhá: maminky, tátové, babičky, dědové, bratři, sestry, strýcové, tety, a jim podobní. (Divadelní sál Zámku Kačina). 


V úterý 10. září se po prázdninové odmlce opět sešel tým lektorek, které společně s dětmi zpracovávají divadelní představení vztahující se k čáslavskému regionu. Na schůzku se (zcela jistě i díky úspěšné červnové přehlídce) přišli podívat i zástupci nových škol a organizací. Pokud se rozhodnou kladně a připojí se k nám, bude festival zase o něco...

Celkem šest představení, která spojovalo regionální téma, nastudovaly soubory ze ZŠ Vrdy, ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice, ZŠ Husova Čáslav, ZŠ Masarykova Čáslav a Gymnázia Čáslav. Jejich celoroční příprava vyvrcholila před začátkem letních prázdnin, kdy se na veřejnosti prezentovaly nejprve v úterý 18. 6. v zahradě čáslavské Diakonie a v sobotu 22....

Přípravy Divadelního festivalu základních škol jsou v plném proudu. Vedle řešení organizačních záležitostí s ním spojených se na koordinační schůzku přijel ve středu 24. dubna do Čáslavi podívat a o své zkušenosti s ochotnickým divadlem rozdělit režisér a scénárista Divadelního souboru Jiřího Voskovce Sázava, Martin Kovařík.