Divadelní festival

základních škol

Jak to celé začalo a o čem to je?

Bylo nebylo, v jednom nejmenovaném malém království žilo několik nadšenců pro ochotnické divadlo. Každý, lépe řečeno každá z nich pak věřila ve správnost svého úsilí. Až jednoho dne se objevil kouzelný MAP, který se osmělil, a povídá: "Děláte stejnou věc, pojďte se podělit o své zkušenosti a spolupracovat".  A tak vznikl projekt s názvem "Divadelní festival základních škol". 

Ono nejmenované malé království buduje ve své nejmladší generaci niterný vztah k místu, do kterého se ochotníci narodili - soudobou hantýrkou řečeno: podporuje regionální identitu.

A jaký by měl být výstup? Po dobu následujících tří školních let (2018 - 2019 až 2020 - 2021) vyvrcholí úsilí malých ochotníků v divadelní festival, který bude mít dvě roviny:

Rovina první: přehlídka ochotníků mezi sebou samými a stávajícími i budoucími spolužáky. (Amfiteátr v areálu Diakonie ČCE, Dusíkovo divadlo Čáslav).

Rovina druhá: maminky, tátové, babičky, dědové, bratři, sestry, strýcové, tety, a jim podobní. (Divadelní sál Zámku Kačina). 


Vzpomínky na život v Čáslavi malého Miloše (Formana), adaptace iPohádky jednoho z nejsledovanějších českých youtuberů Kovyho, nebo autorská představení postavená na reálných příbězích obětí holocaustu, heydrichiády či odboje, to je jen střípek toho, co si pro diváky od září 2019 připravují nadšení mladí herci v rámci Divadelního festivalu 2020.

Pro letošní Divadelní festival základních škol se studentky čáslavského nižšího gymnázia rozhodly autorsky zpracovat velmi těžkou látku - osudy obětí druhé světové války z řad studentů a profesorů své alma mater. Abyste se s něčím takovým mohli úctyhodně popasovat, musíte kromě nezbytného zápalu, tvořivosti a talentu získat taky jisté penzum...

A je to! Termíny Divadelního festivalu základních škol 2020 byly s konečnou platností dohodnuty na setkání lektorek zapojených do příprav letošního ročníku, které se konalo 14. ledna. Zapište si tedy prosím do svých diářů:
úterý 16. června 2020 - zahrada Diakonie ČCE v Čáslav
sobota 20. června 2020 - divadelní sál zámku Kačina.
V dohledné...

Na další ze setkání lektorek zapojených do příprav Divadelního festivalu základních škol 2020, které se konalo 10. prosince 2019 se tentokrát přijela rozdělit o své zkušenosti Anna Hrnečková, lektorka divadla Drak v Hradci Králové, redaktorka časopisu Tvořivá dramatika a učitelka na katedře výchovné dramatiky DAMU.

Dne 2. října 2019 se uskutečnila druhá koordinační schůzka k přípravám Divadelního festivalu 2020.