Divadelní festival
základních škol

Jak to celé začalo a o čem to je?

Bylo nebylo, v jednom nejmenovaném malém království žilo několik nadšenců pro ochotnické divadlo. Každý, lépe řečeno každá z nich pak věřila ve správnost svého úsilí. Až jednoho dne se objevil kouzelný MAP, který se osmělil, a povídá: "Děláte stejnou věc, pojďte se podělit o své zkušenosti a spolupracovat".  A tak vznikl projekt s názvem "Divadelní festival základních škol". 

Ono nejmenované malé království buduje ve své nejmladší generaci niterný vztah k místu, do kterého se ochotníci narodili - soudobou hantýrkou řečeno: podporuje regionální identitu.

A jaký by měl být výstup? Po dobu následujících tří školních let (2018 - 2019 až 2020 - 2021) vyvrcholí úsilí malých ochotníků v divadelní festival, který bude mít dvě roviny:

Rovina první: přehlídka ochotníků mezi sebou samými a stávajícími i budoucími spolužáky. (Amfiteátr v areálu Diakonie ČCE, Dusíkovo divadlo Čáslav).

Rovina druhá: maminky, tátové, babičky, dědové, bratři, sestry, strýcové, tety, a jim podobní. (Divadelní sál Zámku Kačina). 


Pro letošní Divadelní festival základních škol se studentky čáslavského nižšího gymnázia rozhodly autorsky zpracovat velmi těžkou látku - osudy obětí druhé světové války z řad studentů a profesorů své alma mater. Abyste se s něčím takovým mohli úctyhodně popasovat, musíte kromě nezbytného zápalu, tvořivosti a talentu získat taky jisté penzum...

A je to! Termíny Divadelního festivalu základních škol 2020 byly s konečnou platností dohodnuty na setkání lektorek zapojených do příprav letošního ročníku, které se konalo 14. ledna. Zapište si tedy prosím do svých diářů:
úterý 16. června 2020 - zahrada Diakonie ČCE v Čáslav
sobota 20. června 2020 - divadelní sál zámku Kačina.
V dohledné...

Na další ze setkání lektorek zapojených do příprav Divadelního festivalu základních škol 2020, které se konalo 10. prosince 2019 se tentokrát přijela rozdělit o své zkušenosti Anna Hrnečková, lektorka divadla Drak v Hradci Králové, redaktorka časopisu Tvořivá dramatika a učitelka na katedře výchovné dramatiky DAMU.

Dne 2. října 2019 se uskutečnila druhá koordinační schůzka k přípravám Divadelního festivalu 2020.

V úterý 10. září se po prázdninové odmlce opět sešel tým lektorek, které společně s dětmi zpracovávají divadelní představení vztahující se k čáslavskému regionu. Na schůzku se (zcela jistě i díky úspěšné červnové přehlídce) přišli podívat i zástupci nových škol a organizací. Pokud se rozhodnou kladně a připojí se k nám, bude festival zase o něco...