1. setkání pracovní skupiny pro financování

30.10.2018

Dne 19. června 2018 byli na pravidelném setkání starostů v rámci MAS starostové regionu informováni o přípravách na ustanovení PS a zároveň byli dotázáni, zda by měli zájem stát se jejími členy. Jednoznačnou odpovědí ze strany zřizovatelů bylo, že v říjnu 2018 se budou konat komunální volby a vzhledem ke skutečnosti, že neví, zda budou ve funkcích pokračovat, nemá smysl se do té doby k ničemu zavazovat.

Podobná situace byla v prvním pololetí roku 2018 se zástupci škol. V regionu totiž byla v té době řada škol, kde vedení tzv. "dosluhovalo" a v té době se teprve připravovala konkurzní řízení na nové vedení škol.

Od září pak probíhaly osobní konzultace s vedením škol a od listopadu se zřizovateli. Pracovní skupinu se tedy podařilo ustavit až v průběhu listopadu 2018. Složení PS financování je následující:

• Bc. Jiřina Kožená - vedoucí PS

• Mgr. Radek Tvrdík (manažer MAS)

• Ing. Adéla Mocová Rybová (specialistka na dotační management Mikroregionu Čáslavsko)

• Mgr. Miloslav Oliva (ředitel ZŠ a MŠ Zbýšov)

• Mgr. Tomáš Hasík (ředitel ZŠ Čáslav Náměstí J. Žižky z Trocnova)

• Mgr. Ludmila Záklasníková (starostka obce Žleby)