Jak jsme naučili létajícího učitele létat...

06.11.2019

TRICK OR TREAT, SMELL MY FEET... projektový den na téma Halloween si s naším rodilým mluvčím Cotym v pondělí 4. listopadu užily děti ze základní školy ve Zbýšově.
Coty si svou milou povahou a smyslem pro humor v minulém školním roce získal srdce dětí i pedagogů. A nejen proto se v tom letošním stal doslova a do písmene "létajícím učitelem", jak jsme mu v dobách příprav projektu "Rodilý mluvčí do škol" pracovně říkali. Pomáhá totiž vytvářet přirozené anglické jazykové prostředí již na deseti školách na Čáslavsku. Zapojily se i malotřídní školy a jedna škola mateřská.
Velké poděkování tedy patří nejen jemu, ale také učitelům, kteří i přes počáteční obavy Cotyho zapojili do vyučování a nyní nelitují. Děti se dokáží rychle adaptovat, osvojit si správnou výslovnost, a dokonce i během jediného projektového dne přímo rozkvetou před očima.