"Trojky" (MAP III) vstupují do hry ve staronové sestavě včele s novou předsedkyní Řídícího výboru

30.03.2022

Čtyři roky realizace MAP II s sebou přinesly celou řadu výzev, úspěchů, ale i nezdarů a někdy také "názorových turbulencí". V souvislosti s nimi došlo naprosto přirozeně k vyhodnocování individuálních postojů a priorit každého, kdo se zapojil. Už během realizace "dvojek" (MAP II) došlo k několika obměnám ve složení Řídícího výboru. 

Jménem všech, kdo se dosud na tvorbě MAP podíleli, bych zde rád poděkoval dosavadnímu,    a nyní odstupujícímu předsedovi ŘV za jeho práci. Zároveň mu patří velké poděkování za podporu  a zaštítění projektu v jeho úplných začátcích (2016), kdy si možná mnozí ředitelé a zřizovatelé klepali na čelo a v duchu si říkali - "co je to zase za výmysl".

Nové předsedkyni, kterou byla zvolena Mgr. Květuše Mašínová, tímto blahopřeji a zároveň jí přeji, ať ji to s MAP baví!

Norbert Kobela, manažer projektu