Celostátní výměna zkušeností

05.12.2018

Den boje za svobodu a demokracii oslavíme v sobotu 17. listopadu prezentací filozofie MAPu na Celostátní velké výměně zkušeností. Setkání, které je, zdá se rezistentním vůči výkyvům nálad společnosti a jí volených mocnářů již od roku 1980 tento rok hostí město Hlinsko. Rádi bychom tímto poděkovali organizátorům CVVZ za pozvání, a především za důvěru, které se tak "mladičkému" projektu, kterým MAP bezesporu je, dostalo.
Celým srdcem!
https://www.cvvz.cz