Dopravní výchova

jako nástroj k rozvoji vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky

Jak to celé začalo a o čem to je?

"V regionu nám chybí dopravní hřiště a s dětmi nemáme kde realizovat dopravní výchovu", zaznívalo často z řad učitelů na setkáních pracovních skupin MAP. Zásluhou města Čáslav bylo 25. září 2018 otevřeno dopravní hřiště v Čáslavi. Areál tedy máme, ale co dál? Podle průzkumu ČŠI potřebnou erudici v dopravní výchově přiznává jen sedm procent kantorů. Zbytek si na výuku o dopravě netroufá. 

MAP proto navázal spolupráci s PaedDr. Lenkou Frajerovou, která je autorkou programu s názvem "Dopravní abeceda". Tento program přináší do výuky prvky vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. A jak to bude ve skutečnosti vypadat? Poté, co se starší žáci ze ZŠ naučí hravou formou napodobovat reálné situace, se kterými se mohou setkat v běžném provozu, stanou se sami učiteli, a budou své zkušenosti předávat mladším dětem z MŠ. To vše samozřejmě pod dohledem zkušených a proškolených pedagogů.

Před nadcházejícími prázdninami se k nám na dva dny vrátila Dopravní abeceda. Pedagogové měli při ukázkových hodinách možnost vidět, jak probíhá vrstevnické učení, když dáte dohromady žáky 4. tříd a předškoláky. Hostiteli byly tentokrát mateřské školy v Potěhách a ve Vrdech.

Dopravní abeceda je program, který na tématech dopravní výchovy rozvíjí metody zážitkové pedagogiky, vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. V souvislosti s nedávno otevřeným dopravním hřištěm v Čáslavi bylo pedagogům z regionu nabídnuto proškolení v těchto metodách, aby mohli s dětmi a žáky čas strávený na hřišti využívat smysluplně a zároveň...

Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou v základních školách a víceletých gymnáziích je druhou prioritou, na kterou se hodlá Česká školní inspekce zaměřit ve školním roce 2018/ 2019.

V úterý 25. září 2018 bylo otevřeno nové dopravní hřiště v prostorách Muzea zemědělské techniky Čáslav. Otevírací doba pro veřejnost je každý den od 15.00 do 17.00 hodin. Školy po dohodě s vedením muzea.