Zástupci 15 mateřských a základních škol prožili 4 dny s „Dopravní abecedou“

05.03.2019

Dopravní abeceda je program, který na tématech dopravní výchovy rozvíjí metody zážitkové pedagogiky, vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. V souvislosti s nedávno otevřeným dopravním hřištěm v Čáslavi bylo pedagogům z regionu nabídnuto proškolení v těchto metodách, aby mohli s dětmi a žáky čas strávený na hřišti využívat smysluplně a zároveň pro děti zábavně.

První den se účastníci věnovali teoretické přípravě. Učili se, jak psát scénáře pro zážitkové lekce a vyzkoušeli si je sami vést, včetně jejich přípravy a následných činností a využití v dalších hodinách výuky. Během tří následujících dnů pak mohli vidět, jak na zážitkovou pedagogiku, vrstevnické vzdělávání a tandemovou výuku reagují samy děti. První hodinu se scénky naučili žáci 4. ročníku a každou následující hodinu pak sami učili žáky 3., 2. a 1. ročníků. Nutno dodat, že si děti role herců a zároveň kantorů náramně užívaly.

Hostiteli zážitkových lekcí se staly ZŠ Vrdy, ZŠ a MŠ Potěhy a ZŠ Čáslav, náměstí J. Žižky z Trocnova. Inspirovat se za námi do Čáslavi přijeli také Krajský koordinátor BESIP Ministerstva dopravy, pan Jiří Polomis a specialistka BESIP, paní Olga Boučková.

Děkujeme autorce programu Dopravní abeceda, PaedDr. Lence Frajerové za úžasné čtyři dny a těšíme se na její příští návštěvu, kdy si ukážeme, jak na zážitkové lekce reagují děti z mateřských škol.