Články aktuality 4

V úterý 21. května 2024 se konalo ustavující zasedání Řídícího výboru MAP IV, na kterém byla aktualizována členská základna. Vedle obměny zástupců některých institucí byli přijati i dva noví členové. Nový Řídící výbor následně odsouhlasil základní dokumentaci-Statut, Jednací řád, Komunikační plán a Organizační strukturu MAP. Členové RT dále...

Jedním z projektů implementace MAP IV je i pilotáž nastavení systému podpory nadaných dětí ve školách. V rámci realizace MAP by se tento systém měl aplikovat na pěti základních školách čáslavského regionu, které byly této myšlence otevřené. Tuto aktivitu realizuje MAP ve spolupráci s projektem SYNAPSE.