Realizační tým

Úvodem:

Realizační tým (RT) poskytuje odbornou a administrativní podporu všem subjektům zapojeným do partnerství v rámci procesu MAP. RT je zodpovědný za zdárný průběh projektu a zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (Řídící výbor, pracovní skupiny, jejich podskupiny apod.). 

RT je dále zodpovědný za celkovou administraci projektu, tzn. pravidelný monitoring a evaluaci dílčích procesů v rámci MAP a podávání průběžných a závěrečné zprávy o realizaci.


Kontakty na jednotlivé členy RT naleznete ZDE