Místní lídři

Mgr. Petra Kobelová

Rozvoj čtenářské gramotnosti

kobelova.mapcaslav@gmail.com

+420 775 626 188

PhDr. Zuzana Bláhová

Rozvoj matematické gramotnosti

blahova.mapcaslav@gmail.com