Řídící výbor MAP se rozrostl o nové členy

10.12.2018

Ve čtvrtek 6. prosince se v Čáslavi konalo zasedání "staronového" řídícího výboru MAP. Na základě doporučení MŠMT se stávající členská základna rozrostla o zástupce NIDV, OSPOD a DSO Mikroregion Čáslavsko. Nový ŘV pak schvaloval statut, jednací řád a svého předsedu. Na setkání byla dále představena aktualizovaná organizační struktura projektu MAP II a členové byli informováni o dosavadním postupu projektu, vývoji projektů spolupráce škol a významných milnících pro nadcházející období.