Vypravěč ve škole

03.10.2019

CHYBÍ OBRAZ = CHYBÍ PŘÍBĚH. Velké díky patří Martinu Hakovi, který nám na svém semináři Vypravěč ve škole - příběhy ve výchově a vzdělávání nechal nahlédnout pod pokličku umění tvořit poutavý příběh šitý na míru posluchačům od předškolního věku výše.
Pomohl nám uvědomit si, že "čtenářská gramotnost je vlastně skříň plná úžasných věcí, bez kterých sice můžeme žít, ale náš život obohacuje". Příběhy plynou v obrazech, a proto je při práci s dětmi důležité mít stále na mysli, že pokud dítěti pro slovo chybí obrazový aparát, příběh ztrácí kontinuitu, dítě pozornost. Pro poutavý příběh je klíčová životní zkušenost.